Home Członkowie KSA

Członkowie KSA

 

Lista czlonków KSA stan na 2017.03.11

Lp Imię i Nazwisko
1 Jerzy Sapiela
2 Krzysztof Słupski
3 Joanna Demkowicz
4 Paweł Bogacz
5
Zbigniew Hurnowicz
6
Jarosław Czekaj
7
Adrian Mołodczak
8
Piotr Śliwa
9
Szymon Sapiela
10 Maciej Śliwa
11 Paweł Janowski
12 Piotr Słupski
13
Cyprian Trojanowicz
14
Monika Harasimowicz
15 Wojciech Pieńkowski
16
Ewa Wagner
17
Mikołaj Jaryczewski
18
Jacek Banasiak
19
Jacek Piech
20
Radek Duda
21
Piotr Pikul
22
Marcin Wawrzyńczak
23
Tobiasz Idzi
24
Michał Chodorek
26
Andrzej Mucowski
27
Kazimierz Wrona
28
Katarzyna Wrona
29
Piotr Kawczyński
30
Andrzej Serdakowski
31
Thomas Knechtal
32
Darius Blach
33
Anette Blach
34
Meike Schuppenhauer
35
Andre Rosenbaum
36
Brian Nijman
37
Aleksandra Maciejczuk

Członkowie honorowi
38
Andrzej Knochowski
39
Hideo Nakazawa
40
Michiko Nakazawa
41
Mitsuru Ooba
42
Hiroyoshi Kawagishi
43
Jacek Kozłowski