Home Dokumenty KSA Rejestr uchwał Karkonoskiego Stowarzyszenia Aikido Jelenia Góra

Rejestr uchwał Karkonoskiego Stowarzyszenia Aikido Jelenia Góra

                                                   REJESTR UCHWAŁ

Karkonoskiego Stowarzyszenia Aikido Jelenia Góra

 

Lp Nr Data Treść
1 1/2005 2005.03.07 Zebranie założycielskie - Uchwała o założeniu KSA
2 2/2005 2005.03.07 Uchwalenie statutu KSA
3 3/2005 2005.03.07 Wybór Komitetu Założycielskiego
4 4/2005 2005.03.07 Wybór sposobu głosowania
5 5/2005 2005.03.07 Wybór Prezesa KSA
6 6/2005 2005.03.07 Wybór v-ce Prezesa KSA
7 7/2005 2005.03.07 Wybór v-ce Prezesa ds. techninych KSA
8 8/2005 2005.03.07 Wybór Sekretarza KSA
9 9/2005 2005.03.07 Wybór Skarbnika KSA
10 10/2005 2005.03.07 Wybór Przedwodniczącego Komisji Rewizyjnej KSA
11 11/2005 2005.03.07 Wybór Sekretarza Komisji Rewizyjnej KSA
12 12/2005 2005.03.07 Wybór Członka Komisji Rewizyjnej KSA
13 13/2005 2005.03.07 Wybór Przewodniczącego Komisji Technicznej KSA
14 14/2005 2005.03.07 Wybór Sekretarza Komisji Technicznej KSA
15 15/2005 2005.03.07 Wybór Członka Komisji Technicznej KSA
16 16/2005 2005.05.02 Określenie Regulaminu Pracy Zarządu
17 17/2005 2005.05.02 Określenie wysokości wpisowego przy wstąpieniu do KSA
18 18/2005 2005.05.02 Określenie wysokości stawek miesięcznych KSA
19 19/2005 2005.05.02 Określenie reprezentacji w zakresie zobowiązań i składania podpisów
20 20/2005 2005.05.02 Określenie sposobu przyjmowania nowych członków KSA
21 21/2005 2005.06.16 Wybór nazwy domenowej strony internetowej
22 22/2005 2005.07.02 Wybór księgowej KSA
23 23/2005 2005.07.02 Ewidencjonowanie stażów i pokazów KSA
24 24/2005 2005.07.02 Wybór banku
25 25/2005 2005.07.02 Ustalenie miesięcznego limitu wydatków na cele KSA
26 26/2005 2005.07.09 Przyjęcie nowych członków
27 27/2005 2005.09.23 Przyjęcie nowych członków
28 28/2005 2005.09.23 Przyjęcie wykazu kont
29 29/2005 2005.10.28 Przyjęcie nowych członków
30 30/2005 2005.12.02 Finansowanie stażu mikołajowego
31 31/2006 2006.01.04 Uchawała o dofinansowaniu wyjazdu na staż do Poznania
32 32/2006 2006.03.24 W sprawie przyjęcia osób do 14 roku życia
33 33/2006 2006.03.24 Przyjęcie nowych członków
34 34/2006 2006.03.24 Przyjęcie nowych członków
35 35/2006 2006.03.24 Zatwierdzenie bilansu
36 36/2006 2006.03.24 Zatwierdzenie wyniku finansowego
37 37/2006 2006.05.11 Zawarcie umowy o dzieło na prowadzenie księgowości
38 38/2006 2006.05.11 Przyjęcie nowych członków
39 39/2006 2006.05.11 Organizacja Walnego Zgromadzenia
40 40/2006 2006.11.21 Organizacja II stażu mikołajowego
41 41/2006 2006.12.29 Przyjęcie nowych członków
42 42/2007 2007.01.03 Przyjęcie nowych członków
43 43/2007 2007.03.19 Przyjęcie i zatwierdzenie bilansu
44 44/2007 2007.03.19 Zatwierdzenie wyniku finansowego 
45 45/2007 2007.04.10 Organizacja stażu P.Orban
46 46/2007 2007.04.10 Przyjęcie nowych członków
47 47/2007 2007.05.31 Przyjęcie nowych członków
48 48/2007 2007.05.31 Organizacja stażu P.Orban
49 49/2007 2007.05.31 Wykreślenie osób nie płacących składek
50 50/2007 2007.06.04 Przyjęcie nowych członków
51 51/2007 2007.06.04 Organizacja stażu P.Orban
52 52/2007 2007.06.04 Poczęstunek dla Pascala Norbelli
53 53/2007 2007.06.04 Zasady zwalniania członków KSA z wnoszenia składki członkowskiej
54 54/2007 2007.06.04 Strona Internetowa KSA
55 55/2007 2007.06.04 Organizacja stażu z P. Orban 6-7.10.2007
56 56/2008 2008.03.07 Przyjęcie nowych członków
57 57/2008 2008.03.07 Organizacja stażu P.Orban
58 58/2008 2008.03.07 Dofinansowanie przejazdu na staż Isoyama
59 59/2008 2008.03.13 Przyjęcie i zatwierdzenie bilansu
60 60/2008 2008.03.13 Przyjęcie i zatwierdzenie wyniku finansowego
61 61/2008 2008.06.04 Organizacja stażu P.Orban
62 62/2008 2008.06.04 W sprawie strony internetowej
63 63/2008 2008.06.04 Przyjęcie nowych członków
64 64/2008 2008.06.21 Odwołanie Zarządu
65 65/2008 2008.06.21 Powołanie nowego Zarządu
66 66/2008 2008.06.21 Odwołanie Komisji Rewizyjnej
67 67/2008 2008.06.21 Powołanie nowej Komisji rewizyjnej
68 68/2009 2009.03.20 Zatwerdzenie wynikui finansowego
69 69/2009 2009.03.20 Przyjęcie i zatwierdzenie bilansu
70 70/2009 2009.06.19 Przyjęcie rezygnacji z funkcji 
71 71/2009 2009.06.19 Powołanie nowego zarządu
72 72/2009 2009.06.19 Umowa o prowadzeniu ksiąg rachunkowych
73 73/2009 2009.12.01 Uchwała o dofinansowanie delegatów na Walne Zgromadzenie 05.12.2009
74 74/2010 2010.01.05 Uchwała o skreśleniu z powodu niepłacenia składek
75 75/2010 2010.04.20 Uchwała o zatwierdzeniu bilansu za 2009
76 76/2010 2010.06.18 Uchwała o skreśleniu członku z powodu niepłacenia składek
77 77/2010 2010.06.18 Uchwała o przyjęciu członków 
78 78/2010 2010.06.18 Uchwała o zmianie Komisji Rewizyjnej
79 79/2010 2010.06.18 Uchwała o stronie internetowej - organie informacyjnym KSA