Home Dokumenty KSA 2011-06-24 Walne Zgromadzenie KSA Jelenia Góra - informacje

2011-06-24 Walne Zgromadzenie KSA Jelenia Góra - informacje

W dniu 24.06.2011 odbyło się Walne Zgromadzenie Karkonoskiego Stowarzyszenia Aikido

1. Udzielono absolutorium  dla Zarządu KSA

2. Przyjęto następujące uchwały:

 a) Uchwała o ustaleniu wysokości składki miesięcznej dla KSA na 20zł

 b) Uchwała o ustaleniu wysokości składki miesięcznej dla KSA na 15zł dla osób, które nie mają możliwości płacenia wyższych składek

 c)  Uchwała o możliwości zawieszenia składek przez Zarząd KSA na wniosek zainteresowanych osób

 d) Uchwała o powołaniu funduszu celowego na zakup maty zasilanego z darowizn

 e) Uchwała o przeznaczenie składek na rezerwę finansową