Home Dokumenty KSA Regulamin Prac Komisji Technicznej

Regulamin Prac Komisji Technicznej

REGULAMIN PRACY KOMISJI TECHNICZNEJ

KARKONOSKIEGO STOWARZYSZENIA AIKIDO
w Jeleniej Górze


Rozdział I

 

1. W skład Komisji Technicznej (KT) wchodzą:

- Przewodniczący Komisji Technicznej  -

- Sekretarz - Zbigniew Hurnowicz

- Członek - Radosław Duda

2. Członków Komisji Technicznej powołuje Zarząd  KSA na wniosek Przewodniczącego KT

3. Członkami KT mogą być instruktorzy Aikido lub samoobrony posiadający minimum drugi stopień mistrzowski( 2dan Aikido)

4. Przewodniczącym KT może być instruktor Aikido lub samoobrony posiadający minimum czwarty stopień mistrzowski (4dan Aikido)

5. Posiedzenie KT zwołuje Przewodniczący KT lub Zarząd KSA.

 

Rozdział II

 

  1. Komisja Techniczna dba o poziom wyszkolenia technicznego członków KSA , ustala program szkoleniowy oraz wymagania egzaminacyjne.(program PFA i własny)
  2. Opiniuje wnioski członków KSA na egzamin, na stopnie Kyu i Dan, z możliwością odrzucenia tych wniosków w razie braku umiejętności technicznych potrzebnych do zaliczenia w/w stopni i braku ciągłości wpłat członkowskich do KSA.
  3. Odrzucenie wniosku na egzamin Kyu lub Dan musi odbyć się większością głosów(głosowanie jawne z uzasadnieniem opinii) członków KT przy min.50% obecności członków Komisji. W sprawach spornych dot. przyjęcia lub odrzucenia wniosku na egzamin Przewodniczący KT ma głos decydujący.
  4. Komisja Techniczna organizuje staże szkoleniowe Aikido dla członków KSA połączone z egzaminami na stopnie uczniowskie Kyu lub mistrzowskie Dan  w sesjach:

jesiennej,

zimowej

letniej każdego roku.

  1. Wszystkie nierozstrzygnięte sprawy rozpatruje Zarząd KSA w porozumieniu z Przewodniczącym oraz członkami KT.