Home Dokumenty PFA 2010.12.04 I Krajowy Staż Techniczny

2010.12.04 I Krajowy Staż Techniczny

Szanowni Państwo,

Przesyłam informację i uchwałę Rady Technicznej PFA.

Uprzejmie proszę o przekazanie poniższej informacji i treści uchwały wszystkim osobom zainteresowanym i w szczególności tym, których informacja i uchwała bezpośrednio dotyczy.

 

I Krajowy Staż Techniczny PFA

Włocławek, 4 grudnia 2010

 

KST jest propozycją sformułowaną w oparciu o wnioski z dyskusji na Walnym Zgromadzeniu PFA i  ma na celu podniesienie i wyrównanie poziomu wyszkolenia w PFA. Jest to spotkanie w formie jednodniowego stażu skierowane do Instruktorów PFA, kandydatów na instruktorów oraz wszystkich zaawansowanych aikidoków trenujących w klubach PFA.

Celem spotkania jest zainicjowanie w warunkach treningowych prezentacji i porównania wymagań technicznych, jakie członkowie komisji egzaminacyjnej PFA stawiają przed zdającymi na stopnie 1 Kyu – 3 Dan. PFA ze względów historycznych jednoczy w sobie wiele nurtów i tak zwanych „stylów” Aikido, z tego powodu wydaje się ważne, by realizując jednolity formalnie system egzaminacyjny zadbać również o lepszą świadomość techniczną tak egzaminatorów, jak i egzaminowanych. Nie chodzi o to, aby cokolwiek na siłę ujednolicić, ale aby pokazać wspólny mianownik gwarantujący właściwe rozumienie różnic i ich źródeł. Taki proces w intencji Rady Technicznej może prowadzić do wyrównania i podniesienia poziomu wyszkolenia w  PFA.

 

Spotkanie  ma się odbywać 1 raz w roku. Jest nieodpłatne (jedynie niewielka odpłatność za posiłek w trakcie stażu) i jest obowiązkowe dla członków RT, komisji egzaminacyjnej PFA, Shidoin i Fukushidoin oraz dla wszystkich, którzy planują w najbliższym roku przystąpić do egzaminów na poziomie od 1 Kyu do 3 Dan a zatem dla osób ze stopniami 2 Kyu – 2 Dan.

Staż jest też dostępny dla wszystkich ćwiczących w klubach PFA, minimalny poziom wyszkolenia uczestnika – 3 Kyu.

Program Ramowy I KST

Sobota 4 grudnia 2010

10.30-13.00 Otwarcie, I Sesja Treningowa

13.15-14.15 Wspólny obiad

14.30-17.00 II Sesja Treningowa i zakończenie

(szczegółowy program I KST zostanie przesłany w październiku)Rada Techniczna PFA podjęła uchwałę o uzupełnieniu wymagań egzaminacyjnych na stopnie 1 Kyu – 3 Dan  o obowiązek uczestnictwa w Krajowym Stażu Technicznym PFA  w okresie poprzedzającym egzamin (treść uchwały poniżej).

 

 

Uchwała RT PFA z dnia 09.09.2010

W powiązaniu z decyzją PFA o organizowaniu raz w roku Krajowego Stażu Technicznego, Rada Techniczna podjęła uchwałę o uzupełnieniu wymagań egzaminacyjnych na stopnie 1 Kyu - 3 Dan o obowiązek udziału w co najmniej w jednym Krajowym Stażu Technicznym PFA w okresie poprzedzającym egzamin. Brak zaliczenia stażu może opóźnić przystąpienie do kolejnego egzaminu. W szczególnych i uzasadnionych wypadkach Rada Techniczna może odstąpić od tego wymogu.

 

 

Pozdrawiam,

Ewa Józefowicz

_______________________

Polska Federacja Aikido

S E K R E T A R I A T