Home Dokumenty PFA 2010.09 Zgłoszenia na egzaminy 1-3 DAN na stażu z Shimamoto sensei

2010.09 Zgłoszenia na egzaminy 1-3 DAN na stażu z Shimamoto sensei

Witam,

Uprzejmie informuję, że
do 15 października należy przesyłać zgłoszenia dotyczące zdawania egzaminów na 1-3 DAN na stażu z sensei Katsuyuki Shimamoto, który odbędzie się w Warszawie w dniach 23-24 października.

 

W związku z tym, że na obchodach 35-lecia aikido w Polsce, które odbędą się w marcu 2011 w Złotowie, nie przewiduje się organizowania egzaminów DAN, osoby chętne do zdawania egzaminów (1-3 DAN) mogą zgłaszać się na staż w Złotowie, który odbędzie się w styczniu.

 

Przypominam, że zgłoszenie na egzamin DAN należy przekazać w formie wypełnionego formularza (dostępny w zakładce „Pobierz” w biurze on-line PFA oraz w sekretariacie).

 

 

Pozdrawiam,

Ewa Józefowicz

_______________________

Polska Federacja Aikido

S E K R E T A R I A T