Home Dokumenty PFA 2010.10.13 Konkurs dla dzieci

2010.10.13 Konkurs dla dzieci

Szanowni Koleżanki i Koledzy,

 

Zarząd PFA, doceniając pracę Instruktorów na tak trudnej niwie, jaką jest kształcenie najmłodszych adeptów aikido, pragnie wyraźnie zaznaczyć obecność grup dziecięcych w strukturach klubów PFA, ich codziennego ćwiczenia i wysiłku Instruktorów. Wszyscy wiemy, jak dużo pracy wymaga indywidualne podejście do każdego dziecka, ale - mamy nadzieję - wszyscy zaznaliśmy również radosnych chwil wdzięczności wychowanków i ich rodziców.

W związku z powyższym Zarząd PFA ogłasza konkurs prac dziecięcych - wychowanków klubów - o tematyce związanej z aikido. Wyróżnione prace, odpowiednio opisane, wydrukowane zostaną w kalendarzu PFA na rok 2011. Dołożymy również starań, aby każda nadesłana praca została zauważona i odpowiednio doceniona. W dotychczasowych kalendarzach były i piękne krajobrazy, i stare fotografie, przyszłoroczny nie będzie od nich gorszy - jesteśmy o tym przekonani.

Zwracamy się do Instruktorów i Władz Klubów o upowszechnienie tej idei w swoich sekcjach, aby każde chętne dziecko mogło wziąć udział w konkursie - przynieść chlubę klubowi i dumę rodzicom. Ze względu na ograniczenia czasowe uprzejmie prosimy o pilne działanie i dotrzymanie terminu składania prac. Regulamin konkursu (poniżej) prosimy udostępnić wszystkim ćwiczącym dzieciom i ich rodzicom.

Z uwagi na, być może, zwiększone zainteresowanie wśród rodziców zakupem takiego kalendarza, przedłużamy termin zamówień do 20 października 2010 r. Liczymy na Wasze działanie i szeroki odzew wśród ćwiczących dzieci.


 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

KALENDARZ PFA 2011

 

 1. W konkursie mogą brać udział ćwiczący w klubach PFA, których wiek nie przekracza 14 lat.

 2. Tematyka prac plastycznych musi być związana z aikido.

 3. Prace mogą być wykonane dowolną techniką w kolorze w formacie A3.

 4. Prace powinny być opisane (imię, nazwisko, wiek, klub autora, ewentualnie tytuł) z tyłu karty, z dołączoną zgodą rodziców/opiekunów prawnych na wykorzystanie i modyfikowanie pracy na potrzeby produkcji kalendarza PFA.        

 5. Wszystkie prace z jednej sekcji lub klubu Instruktor przesyła zbiorowo w formie nieprzetworzonej na adres Sekretariatu PFA w nieprzekraczalnym terminie 31 października 2010 r.

 6. Prace oceniał będzie Zarząd PFA we współpracy z Prezydentem PFA, zaś wyniki zostaną ogłoszone na stronie PFA do 15 listopada 2010 r.

 7. Wybrane i wyróżnione prace zostaną wydrukowane wraz z opisem w kalendarzu PFA, a ich autorzy zostaną nagrodzeni przez PFA.

                                                                                                           

Za Zarząd PFA

                                                                       Wojciech Brożyński