Home Dokumenty PFA 2010 - Życzenia PFA

2010 - Życzenia PFA

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

W imieniu Pana Prezydenta, Rady Technicznej i Zarządu Polskiej Federacji Aikido składam Wam wszystkim najserdeczniejsze życzenia pogodnych, spokojnych i obfitych Świąt Bożego Narodzenia, a także wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2011 roku, zarówno w sprawach osobistych, jak i zawodowych. Mam również nadzieję, że Wasza przyszłoroczna działalność treningowa i organizacyjna przyniesie Wam dużo satysfakcji i przyczyni się do dalszego umocnienia i rozwoju Polskiej Federacji Aikido.

Prezes Zarządu PFA
Wojciech Brożyński