Home Historia artykułów 2009-03-25 Budowa pomnika - ogłoszenie

2009-03-25 Budowa pomnika - ogłoszenie

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że dla upamiętnienia 40 rocznicy śmierci O'Sensei
Morihei Ueshiba podjęta została inicjatywa, której przewodzi Sensei Hiroshi
Isoyama, wybudowania w Iwama pomnika Morihei Ueshiby.

Proponujemy, aby na ten cel członkowie i sympatycy PFA zadeklarowali
dobrowolną dodatkową składkę członkowską, którą Zarząd PFA przekaże na konto
komitetu budowy pomnika w Japonii. Składkę w uzgodnionej w klubach wysokości
należy wpłacić na konto PFA (numer 92 1020 1185 0000 4602 0086 6376) z
dopiskiem "DOBROWOLNA SKŁADKA - POMNIK".

Osoby zainteresowane wpłatami indywidualnymi mogą uczynić je bezpośrednio na
konto komitetu budowy pomnika w Japonii (szczegółowa informacja w
załączniku).

_______________________
Polska Federacja Aikido
S E K R E T A R I A T