Home Historia artykułów 2010-09-11 List od Sekretarza Generalnego PFA - obchody 35-lecia

2010-09-11 List od Sekretarza Generalnego PFA - obchody 35-lecia

Koledzy i Koleżanki, Członkowie Polskiej Federacji Aikido,

W związku z powierzeniem mi przez Zarząd PFA organizacji obchodów 35-lecia aikido w Polsce przesyłam informacje o stanie zaawansowania przygotowań oraz oczekiwań organizatorów co do członków PFA.

1. Obchody będą miały miejsce 26-27 marca 2011 roku w Złotowie, w nowo wybudowanej hali widowiskowo-sportowej, na której rozłożone zostanie 700 do 800 m2 maty, miejsc dla widzów – 500.

2. Gościem honorowym będzie Sensei Hiroshi Isoyama 8 DAN. Spodziewamy się również (już następują zgłoszenia) delegacji federacji z innych krajów.

3. Przewidywany program:

sobota

11:00 – 13:00 trening

15:00 – 18:00 gala

19:00 bankiet


niedziela

11:00 – 13:00 trening, zakończenie

4. Program gali:

- część oficjalna;

- pokazy wszystkich klubów zrzeszonych w Polskiej Federacji Aikido z podziałem na pokazy sekcji dziecięcych (kluby, w których istnieją takie sekcje), pokazy klubowe, pokazy Shidoin i Fukushidoin (wystąpienia instruktorów Shidoin i Fukushidoin można połączyć z pokazami klubowymi), pokazy rodzinne (rodzice z dziećmi);

- pokazy gości.

Czas pokazu zostanie określony po przyjęciu wszystkich zgłoszeń, ale należy być przygotowanym, że nie przekroczy on 5 minut. Wybór formy pokazu należy do klubów.

5. Odpłatność za staż będzie uzależniona od kwot uzyskanych od sponsorów, nie powinna przekroczyć jednak 50-70 złotych. Jeżeli uzyskane kwoty od sponsorów pokryją koszty organizacji obchodów to Zarząd przewiduje staż bezpłatny. Nie dotyczy to udziału w bankiecie, którego koszt wstępnie szacuje się na 30 zł od osoby. W bankiecie wezmą udział zaproszeni goście, instruktorzy, władze klubów. Organizatorzy przygotowani są na około 200 osób.

6. Noclegi:

- hotele w Złotowie i okolicy;

- nocleg na macie – odpłatność 5 zł;

- dla gości zagranicznych zaproszonych przez kluby hotel rezerwuje PFA.

Wszystkie szczegółowe informacje zostaną przekazane w terminie późniejszym.

7. W opracowaniu znajduje się strona internetowa obchodów PFA, zostanie uruchomiona w najbliższym czasie.

8. W grudniu lub na początku stycznia zwrócimy się do klubów o przesłanie do sekretariatu informacji już szczegółowych, takich jak ilość osób chętnych do wzięcia udziału w stażu, formy pokazu, ilość delegatów na bankiet, ewentualne rezerwacje noclegów.

Sekretarz Generalny PFA

Marian Wiśniewski