Home Historia artykułów 2011-03-26/27 XXXV lecie aikido w Polsce - komunikat

2011-03-26/27 XXXV lecie aikido w Polsce - komunikat

Koleżanki i Koledzy,

Już za kilka miesięcy będziemy świętować 35-lecie polskiego aikido. Jest to zawsze znakomita okazja do podsumowań, ocen i wyróżnień. Tematami wiodącymi obchodów i Gali, która odbędzie się w Złotowie 26-27 marca 2011 r., są „Trzy pokolenia na macie” oraz „aikido i dzieci”, co już znalazło swój wyraz między innymi w formie kalendarza PFA na 2011 rok.

Podczas obchodów chcielibyśmy w sposób szczególny uhonorować i wyróżnić Instruktorów, którzy mają szczególne osiągnięcia w pracy z grupami dziecięcymi. Z pewnością kryterium wyróżniającym jest okres pracy z grupami dziecięcymi, jak też fakt funkcjonowania w dorosłym aikido osób (mających np. już dziś stopień mistrzowski lub tytuł instruktora), które swoją przygodę z aikido zaczynały u konkretnego instruktora w grupie dziecięcej.

Chcielibyśmy także wyróżnić rodziny, dla których aikido stało się wielopokoleniową pasją rodzinną, gdzie rodzice i dzieci ćwiczą razem od wielu lat. Na szczególne wyróżnienie zasługują te rodziny, gdzie dorosłe dzieci osiągnęły stopień mistrzowski. Gdyby zdarzyło się, że mamy przykład trzypokoleniowej rodziny na macie, to bez wątpienia należałoby to uhonorować.

Uprzejmie proszę o pilne przesłanie do sekretariatu PFA propozycji osób, które zgodnie z powyższymi kryteriami w Waszej ocenie kwalifikują się do wyróżnień specjalnych z okazji 35-lecia aikido w Polsce. Obok imienia i nazwiska proponowanej osoby proszę podać dane kontaktowe (adres korespondencyjny, mail, tel.) oraz napisać kilka słów uzasadnienia/opisu powodów zgłoszenia.

Zgłoszenia należy przesłać do sekretariatu PFA do 20 grudnia 2010 r. Ostatecznego wyboru osób wyróżnionych dokona Komitet Organizacyjny Obchodów 35-lecia aikido w Polsce.

Serdecznie pozdrawiam,

Jerzy Pomianowski

Prezydent PFA