Home Historia artykułów Lista członków założycieli KSA Jelenia Góra

Lista członków założycieli KSA Jelenia Góra

Jelenia Góra, 7.03.2005

 

LISTA ZAŁOŻYCIELI KARKONOSKIEGO

STOWARZYSZENIA AIKIDO W JELENIEJ GÓRZE

My niżej podpisani, oświadczamy, że spełniamy wymogi art.3 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach /Dz.U. Nr 20, poz. 104 ze zm/, tj. mamy pełną zdolność do czynności prawnych i

nie jesteśmy pozbawieni praw publicznych.

Lp.

Imię i nazwisko

1

Jerzy Sapiela

2

Jerzy Nowaliński

3

Krzysztof Słupski

4

Andrzej Knochowski

5

Sylwester Skalski

6

Joanna Demkowicz

7

Magdalena Romaniuk

8

Paweł Bogacz

9

Wojciech Głogowski

10

Jacek Dziki

11

Zbigniew Hurnowicz

12

Daniel Wacławski

13

Jarosław Czekaj

14

Jan Gacek

15

Adrian Mołodczak

16

Urszula Baran

17

Piotr ¦liwa