Home Historia artykułów 2012-03-10/11 Shigemi Inagaki sensei 7 dan w Złotowie

2012-03-10/11 Shigemi Inagaki sensei 7 dan w Złotowie

W dniach 10/11-03-2012 w Złotowie odbył się staż z Shigemi Inagaki sensei 7 dan aikikai. W stażu uczestniczyło ok 200 osób z Polski i zagranicy.

Na zajęciach pojawiła się bardzo liczna grupa Karkonoskiego Stowarzyszenia Aikido Jelenia Góra. Przyjechało nas 17 osób, dzięki czemu byliśmy jednym z najliczniej reprezentowanych klubów.

Organizatorem stażu była Polska Federacja Aikido, która zapewniła dwa dni stażu w podziale na trzy cykle treningowe.

Sensei Inagaki przywitał się po polsku co wzbudziło powszechną radość. W takiej też atmosferze prowadzone były wszystkie zajęcia do końca stażu.

Pozostałe treningi były tłumaczone bezpośrednio z języka japońskiego na język polski.

Sensei opowiadał o przesłaniu aikido, którego głównym celem jest czynienie świata lepszym.

Ponieważ jest on bezpośrednim uczniem O'sensei, Sayto sensei i Isoyama sensei, przekazywana wiedza pochodziła bezpośrednio od źródła.

Sensei wyjaśniał znaczenie więzi z partnerem, prawidłowej postawy podczas wykonywania ćwiczeń, odpowiedniego kąta ataku oraz właściwego wykańczania techniki.

Prezentowany sposób treningu pokazywał wykorzystanie jednej techniki dla wielu różnych ataków. Sensei Inagaki tłumaczył, że tak nauczał O'sensei i tak powinno prowadzić się trening aikido.

Ilość prezentowanych technik była bardzo duża. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie, choć wspólne ćwiczenia były dość krótkie z uwagi na zakres prezentowanego materiału.

Po zakończonym stażu odbyły się egzaminy na stopnie dan. Gratulujemy zdającym udanego egzaminu.

Dzień drugi rozpoczął się od ćwiczeń z bronią. Prezentowane były ćwiczenia podstawowe: suburi. Następnie sensei Inagaki pokazywał techniki awasa.

Czas szybko uciekał, a ilość technik rosła w dużym tempie. Ćwiczący nie mieli wiele czasu na przećwiczenie pokazywanych technik, gdyż ciągle pojawiały się nowe w różnych wariantach.

Staż zakończył się wspólnym zdjęciem oraz znów polskim dziękuję ze strony sensei Inagaki.

 

Karkonoskie Stowarzyszenie Aikido Jelenia Góra

 

Foto: Paola Bartkowiak (dzięki za zdjęcie :) )

Karkonoskie Stowarzyszenie Aikido Jelenia Góra