Home Historia artykułów 2006-08-31 Informacja z PFA

2006-08-31 Informacja z PFA

Szanowni Państwo,

W związku z różnymi pytaniami, dotyczącymi kwestii organizacyjnych
związanych z Galą Aikido i Budo, które wpłynęły do sekretariatu PFA,
uprzejmie przekazuję dodatkowe wyjaśnienia.

Dzieci do lat 12 uczestniczące w dziecięcym pokazie aikido (oraz
ich rodzice) są zwolnione z opłat za wstęp na Galę.

Informujemy, że pokazy grupowe będą przerywane sygnałem dĽwiękowym po 3
minutach. Dlatego czas trwania pokazu powinien być tak zaplanowany, by
sygnał do zakończenia pokazu nie był zaskoczeniem dla jego uczestników. Nie
oznacza to, że pokaz musi być wyliczony co do sekundy.

Jest wskazane, by każdy klub przygotował trzy pokazy:

1. grupowy, kiedy instruktor nadzoruje pokaz lub ćwiczy wspólnie z grupą,
2. dziecięcy (jeśli w klubie działa grupa dziecięca),
3. pokaz w wykonaniu instruktora fukushidoin lub shidoin (jeśli osoba z tym
tytułem naucza w klubie); ma to byc typowy indywidualny pokaz mistrzowski
prezentujący kierunki pracy i sylwetkę aikido danej osoby.

W celu zapewnienia wizualnej atrakcyjności pokazu, na tatami powinno być co
najmniej 5 par, ale jeżeli klub jest mały to 3 pary też wystarczą.

Pozdrawiam,
Barbara Kuć
_______________________
Polska Federacja Aikido
S E K R E T A R I A T
tel. 0-22 621 63 74