Home Historia artykułów 2006-09-21 Zebrane i poprawione zasady udziału w Gali Budo i Aikido

2006-09-21 Zebrane i poprawione zasady udziału w Gali Budo i Aikido


ZASADY UDZIAŁU

Osoby ćwiczące w klubach PFA zgłaszają swój udział w stażu i gali tylko za pośrednictwem instruktorów klubów PFA. Ta forma zgłoszenia gwarantuje uzyskanie promocyjnej ceny. Każdy zgłoszony uczestnik, który opłacił swój udział w imprezie, otrzyma imienny identyfikator.

Instruktorzy do dnia 15 paĽdziernika br. wypełniają zgłoszenie grupowe w biurze on-line PFA. W załączeniu przesyłamy instrukcję dotyczącą rejestrowania uczestników za pośrednictwem formularzy elektronicznych.

UWAGA: Opłaty za zgłoszone osoby należy wpłacić grupowo (za całą listę) na konto PFA do 15 paĽdziernika br. z opisem „STAŻ I GALA/liczba osób/nazwa klubu”. Przy wpłacie grupowej koordynator grupy odbiera identyfikatory dla całej grupy.

KONTO PFA:

PKO BP S.A. 52 Oddział w Warszawie

92 1020 1185 0000 4602 0086 6376

Osoby NIEZGŁOSZONE będą mogły wziąć udział w w/w imprezach, tylko o ile zostaną wolne miejsca.

Koszt udziału dla członków PFA:

- 60 PLN staż + Gala Aikido i Budo,

- 30 PLN Gala Aikido i Budo.

TAK WIĘC CZŁONKOWIE KLUBÓW PFA, KTÓRZY OPŁACˇ UDZIAŁ W STAŻU WCHODZˇ NA GALĘ ZA DARMO!!!

Koszt udziału dla osób spoza PFA wynosi odpowiednio:

- 90 PLN staż,

- 30 PLN Gala Aikido i Budo,

- 120 PLN staż + Gala Aikido i Budo.

W dniu 16 paĽdziernika br. zamykamy listę zgłoszeń.

Uprzejmie informujemy, że nie przewidujemy możliwości bezpłatnego oglądania stażu. Wstęp na staż mają wyłącznie osoby z imiennymi identyfikatorami, a więc te, które wniosły opłatę za staż.
INFORMACJA DOTYCZˇCA ZGŁASZANIA POKAZÓW

Zgłoszenia pokazów dokonywane są także za pośrednictwem

formularzy w biurze on-line PFA.

EMBUKAI SHIDOIN I FUKUSHIDOIN PFA

Wszyscy instruktorzy Shidoin i Fukushidoin PFA są proszeni o przygotowanie krótkich pokazów, które zostaną zaprezentowane podczas uroczystej Gali w dniu 21 paĽdziernika 2006 roku.

Pokaz należy przygotować wg następujących zasad:

- czas trwania pokazu – dokładnie 3 minuty;

- liczba uke - maksymalnie 4 osoby;

- powierzchnia tatami do pokazu 10 m x 10 m;

- charakter pokazu – indywidualny.

 

EMBUKAI KLUBÓW PFA

Wszystkie kluby PFA są proszone o przygotowanie krótkich pokazów klubowych, które zostaną zaprezentowane podczas uroczystej Gali w dniu 21 paĽdziernika 2006 roku.

Pokaz należy przygotować wg następujących zasad:

- czas trwania pokazu – dokładnie 3 minuty;

- liczba uczestników pokazu min. 10 osób - max 16 osób;

- powierzchnia tatami do pokazu 10 m x10 m;

- charakter pokazu – grupowy minimum siedzenia, maximum ruchu wszystkich uczestników.

Kluby, które posiadają kilka oddzielnych dojo mogą zaprezentować jeden wspólny pokaz lub kilka wg uznania.

Kluby posiadające sekcje dziecięce przygotowują oddzielnie pokaz dzieci i dorosłych.

Poniżej dodatkowe wyjaśnienia dotyczące organizacji pokazów aikido.

Dzieci do lat 12 uczestniczące w dziecięcym pokazie aikido (oraz ich rodzice) są zwolnione z opłat za wstęp na Galę. Jednakże, w celu wykonania imiennych identyfikatorów uprawniających do bezpłatnego udziału w Gali, wszystkie te osoby muszą być zgłoszone w formularzu rejestracji uczestników w biurze on line (w przypadku wpisywania dziecka lub rodzica proszę zaznaczyć opcję: Rodzic/Dziecko (bez opłaty))

Informujemy, że pokazy grupowe będą przerywane sygnałem dĽwiękowym po 3 minutach. Dlatego czas trwania pokazu powinien być tak zaplanowany, by sygnał do zakończenia pokazu nie był zaskoczeniem dla jego uczestników. Nie oznacza to, że pokaz musi być wyliczony co do sekundy.

Każdy klub PFA jest zobowiązany do przygotowania trzech pokazów:

1. grupowy, kiedy instruktor nadzoruje pokaz lub ćwiczy wspólnie z grupą (w celu zapewnienia wizualnej atrakcyjności pokazu, na tatami powinno być co najmniej 5 par, ale jeżeli klub jest mały to 3 pary też wystarczą),

2. dziecięcy (jeśli w klubie działa grupa dziecięca),

3. pokaz w wykonaniu instruktora fukushidoin lub shidoin (jeśli osoba z tym tytułem naucza w klubie); ma to być typowy indywidualny pokaz mistrzowski prezentujący kierunki pracy i sylwetkę aikido danej osoby.