Home Rodo

RODO

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Informacja dla członków Karkonoskiego Stowarzyszenia Aikido:

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej: RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym jak będą wykorzystywane Pana/Pani dane osobowe jest Karkonoskie Stowarzyszenie Aikido
z siedzibą w Jeleniej Górze, Pl. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 28 of, tel. 513 092 286

2. Pana / Pani dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a) zorganizowania i przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego zdobytą wiedzę w zakresie stopnia kyu i dan.

b) wydania certyfikatu,

c) ewidencji w protokole egzaminacyjnym,

d) umieszczeniu w rejestrach na stronie internetowej Karkonoskiego Stowarzyszenie Aikido.

e) umieszczeniu w artykułach dotyczących wydarzeń na stronie internetowej Karkonoskiego Stowarzyszenie Aikido.

Dane te są przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie, uzasadnionym wyżej opisanym celem przetwarzania.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem. Stroną jest osoba, której dane dotyczą. Podjęte działania są na żądanie osoby, której dane dotyczą.

4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w egzaminie.

5. Pana/Pani dane będą udostępniane firmie zajmującej się sprawami księgowymi w zakresie usług w/w.

6. Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy – do Japonii w celem wydania certyfikatu.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające przeprowadzonego egzaminu oraz przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych.

8. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

9. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

10. Ma Pan/Pani także prawo do przenoszenia swoich danych.

11. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

12. Administrator informuje, że Pana/Pani dane osobowe nie będą profilowane.