Home Historia artykułów Wiadomość z sekretariatu PFA dot. 30-lecia aikido w Polsce

Wiadomość z sekretariatu PFA dot. 30-lecia aikido w Polsce

WIADOMO¦Ć DO WSZYSTKICH KLUBÓW ZRZESZONYCH W PFA

Szanowni Państwo!

 

W związku z organizacją obchodów 30-lecia aikido w Polsce przekazuję Państwu następujące zadania z prośbą o realizację do 28 lutego br.

 

1) W celu ewentualnego wyróżnienia prosimy o podanie liczby osób (oraz ich nazwisk wraz z krótkim CV) z Państwa klubu, które ćwiczą aikido co najmniej 25 lat.

 

2) PFA chętnie widziałaby na głównym stażu z okazji 30–lecia aikido w Polsce instruktorów zagranicznych, którzy opiekują się klubami PFA. Instruktorzy tacy zostaliby wyróżnieni za wkład w rozwój aikido w Polsce. Dany instruktor wraz z klubem, którym się opiekuje przygotowałby krótki pokaz aikido i wystąpił z nim na GALI w dniu 21 paĽdziernika br.

 

WAŻNE: Zaproszenie dla instruktora równolegle z zaproszeniem z klubu wysłałby sekretariat PFA, przy czym klub zgłaszający instruktora jest zobowiązany do zorganizowania jego pobytu oraz pokrycia wszelkich kosztów: przyjazd do Warszawy, zakwaterowanie, wyżywienie.

W związku z powyższym prosimy o przesłanie podstawowych danych dotyczących instruktora: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail.

 

3) W związku z planami wydania jubileuszowego numeru magazynu BUDOJO prosimy WSZYSTKIE KLUBY o:

- wykonanie grupowego zdjęcia wszystkich członków klubu (łącznie z sekcją dziecięcą) w wersji elektronicznej w formacie JPEG 300 DPI,

- napisanie krótkiego tekstu nt. historii swojego klubu, ewentualnie historii aikido w danym regionie Polski,

- przesłanie ich e-mailem do SEKRETARIATU PFA.

WAŻNE: wydanie numeru będzie miało sens, jeśli otrzymamy informacje i zdjęcia od wszystkich klubów zrzeszonych w PFA!!!

 

4) W celu określenia wielkości obiektu, w którym odbędzie się główna część obchodów 30–lecia aikido w Polsce (21-22 paĽdziernika br.) prosimy o przesłanie wstępnej, niezobowiązującej informacji na temat liczby osób z Państwa klubu, które wezmą udział w stażu z Christianem Tissier i nauczycielami z Hombu Dojo oraz w GALI z pokazami mistrzów. W GALI przewiduje się udział ważnych osobistości m.in. Ministra Sportu i Ambasadora Japonii w Polsce oraz innych ważnych osób związanych z ruchem aikido w Polsce.

Ponieważ na GALI przewiduje się również pokazy sekcji dziecięcych prosimy o ujęcie liczby dzieci biorących udział w pokazie, a także przesłanie informacji czy klub byłby w stanie taki pokaz zorganizować.

Zarząd PFA prosi Zarządy klubów o takie zorganizowanie wyjazdów, aby w obchodach wzięła udział jak największa liczba członków klubu.

Dla przypomnienia: termin przesłania powyższych informacji oraz zdjęcia klubowego upływa 28 lutego 2006 r.

Z poważaniem,

Biuro Zarządu PFA